Start O kancelarii Usługi Cennik Kontakt Polski  English  Norsk
Aktualności

01 IX 2010
::: Nowa Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania


Z dniem 25 lipca 2010 r. weszła w życie nowa Konwencja między polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. nr 134, poz. 899).
Nowa Konwencja podpisana została 9 września 2009 r. w Warszawie i z dniem 25 lipca 2010 r. zastąpiła dotychczasową umowę z dnia 24 maja 1977 roku.

31 VIII 2010
::: Rejestracja zamiast wniosku o pozwolenie na pobyt


Z dniem 1 października 2009 r. obywatele Unii Europejskiej  z  wyjątkiem  obywateli  Rumunii i Bułgarii, nie muszą składać wniosku o pozwolenie na pobyt. Wystarczające jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną, a następnie wizyta w jednostce policji właściwej ze względu na zamieszkania.
Osoby, które spełnią wymogi rejestracyjne otrzymają zamiast pozwolenia na pobyt. certyfikat rejestracji. Certyfikat rejestracji wydawany jest na czas nieokreślony i nie musi być wznawiany.

Obowiązek rejestracji dotyczy:

  • pracowników
  • osób samozatrudniających się
  • studentów
  • dostawców usług
  • osób otrzymujących stałe, regularne świadczenia lub posiadające własne środki na utrzymanie
  • członków rodziny będących obywatelami kraju Unii Europejskiej (za wyjątkiem Rumunii i Bułgarii)


© 2010, Kancelaria. All rights reserved