Forside Om oss Tjenester Honorar Kontakt oss Polski  English  Norsk
Nyheter

01 IX 2010
::: Ny polsk – norsk skatteavtale


Ny polsk-norsk skatteavtale ble signert i Warszawa av den de to utenriksminstrene for Polen og Norge 9. september 2009.
Den nye avtalen for unngåelse av dobbeltbeskatning, som trådde i kraft 25. juli 2010, erstattet den eksisterende avtalen inngått i Oslo 24. mai 1977.

31 VIII 2010
::: EU/EØS/EFTA-borgere trenger ikke søke om oppholdstillatelse.


Fra 1. oktober 2009 trenger ikke EU/EØS/EFTA-borgere (unntatt rumenske og bulgarske statsborgere) lenger søke om oppholdstillatelse I Norge. Det er tilstrekkelig at de registrerer seg via internett, og møter opp hos Politiet eller et Servicesenter for utenlandske arbeidstagere.

De som tilfredsstiller kravene til registrering vil motta et registreringsbevis i setdet for en oppholdstillatelse. Registreringsbeviset har ingen tidsbegrensning før utløp, og trenger ikke fornyes.

Disse EU/EØS/EFTA-borgerne må registrere seg:

  • arbeidstakere
  • selvstendige næringsdrivende
  • studenter
  • tjenesteytere
  • personer som innehar tilstrekkelige midler / er selvforsørget
  • familiemedlemmer av EU/EØS/EFTA-borgere


© 2010, Kancelaria. All rights reserved